OP gruppen

    

 

Skogsflispåbyggnad


Skogsflispåbyggnad

Är i stora delar ett traditionellt flisekipage med kraftigare väggpaneler och en kran, anpassad för lastning av flis, monterad bak på dragbilen. Lösningen möjliggör en enkel transportlogistik oberoende av andra i transportkedjan.

 

 


Lång livslängd

För att öka ekipagets livslängd har vi utvecklat ett mycket hållbart rostskydd. Stålkonstruktionen blästras, grundmålas och slutlackeras, innan väggskivorna slutligen monteras. Hydraulledningar är kromaterade för att uppnå bästa rostskydd.

 

Ladda ner produktblad  »