OP gruppen

    

 
 

Tel:+46 (0)10-45 67 900

info@ophoglunds.se

OP höglunds
Kronvägen 4
66140 Säffle

OP höglunds är bäst
på att leverera i tid”
/Bosses Timmerbilar

ELMIA 2016

Påbyggare

Tillverkare av timmer- flis- GROT-  och skogsflispåbyggnader samt flissläp, timmerramar, kranfästen, SMEMAX maskintrailer och AM trailer

OP höglunds är ett av Sveriges äldsta påbyggnads-företag.
Det startades 1919 av Birger Höglund. Och idag finns vi i Säffle i södra Värmland. Idag är OP höglunds ett av Sveriges ledade tillverkare av påbyggnader för transporter inom skogsnäringen. Vårt mål är att tillverka kundanpassade påbyggnader med hög kvalitet och god servicegrad för skogsindustrianknutna transporter på en nationell och internationell marknad.


Produktionen i full gång