OP gruppen

    

 

OP höglunds

Timmer- och flispåbyggnader

OP höglunds är ett av Sveriges äldsta påbyggnads-företag. Det startades 1919 av Birger Höglund. Efter att varit i släktens ägo i tre generationer ägs företaget idag av OP-gruppen. 

Affärsidé

Vår affärsidé är att OP höglunds skall vara en lastbilspåbyggare, som skall utveckla, marknadsföra och producera kundanpassade påbyggnader med hög kvalitet och god servicegrad för skogsindustri-anknutna transporter på en nationell och inter-nationell marknad.

Rekrytering och företagsutveckling

För att kunna leva upp till våra åtaganden, och kunna leverera de produkter våra kunder förväntar sig är det viktigt att samtliga medarbetare är skickliga yrkesmän inom sitt speciella arbetsområde.

I vårt utvecklingsarbete behöver vi med jämna mellanrum nya medarbetare. Främst är det skickliga svetsare, bilelektriska montörer samt hydraultekniker som vi anställer. Kunskap om tunga fordon är en merit och goda svetskunskaper är ett önskemål för samtliga arbetsuppgifter. Kontakta oss gärna!

Moderna lokaler

Dåvarande Höglunds Flak byggde under 2001 en ny produktionsanläggning i Säffle. Anläggningen är placerad vid Riksväg 175 mot Arvika, direkt efter avfarten från Europaväg 45 och nära Europaväg 18 till Oslo i ett av Sveriges skogsindustritätaste områden. Vi har också köpt den intilliggande fastigheten på 2000 m2 då vår efterfrågan av yta ständigt ökar. 

 

Se mer om OP Gruppen i företagspresentationen på Youtube