OP gruppen

    

 

SMEMAX

 

Tuffa transporter - tuffa byggnationer

En byggnation som klarar riktigt stora och tunga maskintransporter. Stor lastförmåga och största möjliga säkerhet på vägen har varit våra ledord för utvecklingen av SMEMAX. Att bibehålla styrka och smidighet i terräng där vägar nästan har upphört att vara väg, är en tuff utmaning. Smemax är skapad för att vara en gigant i just dessa sammanhang. Vår långa erfarenhet och ständiga utveckling av Smemax gör den till ett oersättligt arbetsredskap för dig i de flesta miljöer. Funktioner styrs via radiostyrning.

Följsam transport

Sista axeln på Smemax är medstyrande vilket ger en mjuk och följsam gång vid landsvägskörning. Vid precisionskörning som t.ex. backning så kopplas tvångsstyrningen in och sista axeln styrs via joystick i hytt.
Vid trånga utrymmen där vändradien är snäv kan bakre delen av byggnationen hissas så att sista axeln lyfts från marken.


Bred anpassningsförmåga

För att kunna ta laster med varierande totalhöjd och storlek på hjul är Smemax utrustad med ramper för uppnå lägsta möjliga lasthöjd utan att maskinen gränslar lastbilsramen.
Detta medför att man kan lasta stora höga skotare eller små fordon som personbilar.
Smemax är utrustad med stödben, ”traktorfötter”, längst bak på kärran för att uppnå bra stabilitet på fordonet vid lastning. Benen är individuellt styrda för ojämnt underlag.Smemax har en lastyta på ca 11,5 meter i standardutförande samt breddningsklaffar för breda maskintransporter. Kärran har längst bak en bogserkrok så att man även får med sig sin arbetsbarack.

Tillval

Som tillval finns t.ex. vinsch för att underlätta vid lastning.

 

 

Ladda ner produktblad  »