OP gruppen

    

 

GROT-påbyggnad

Nya transportlösningar

Det ökade uttaget av biobränslen har medfört krav på tekniska lösningar för transport av det vi kallar GROT, GRenar Och Toppar.

Grotekipage

Vid transport av grenar, toppar och rötter behövs en kraftig konstruktion av påbyggnaden. Lastning sker med en bakmonterad kran anpassad för ändamålet. Urlastning sker genom sidotippning, vilket ger en snabb rangeringstid. För att underlätta lastning på grot-släp kan dessa utrustas med ett hydrauliskt skjutbart golvsegment. Ekipaget kan också användas för flistransport.

 

 

 

 

 

 

Lång livslängd

För att öka ekipagets livslängd har vi utvecklat ett mycket hållbart rostskydd. Stålkonstruktionen blästras, grundmålas och slutlackeras, innan väggskivorna slutligen monteras. Hydraulledningar är kromaterade för att uppnå bästa rostskydd.

 

Ladda ner produktblad  »